Vanheede 4 vzw Stortkinderen

Ten voordele van VZW STORTKINDEREN

We vragen onze collega's om verschillende initiatieven op te zetten. De opbrengst van alle initiatieven zal gebundeld worden. De gezamenlijk pot zullen we doneren aan vzw Stortkinderen.

Waarom dit goed doel?

Ons bedrijf steunt de vzw al sinds lange tijd. We staan volledig achter hun filosofie en hebben veel bewondering voor het mooie werk dat ze verrichten. Waar we kunnen, geven we hen graag een duwtje in de rug.

VZW STORTKINDEREN

Vzw de stortkinderen zet zich in voor de minderbedeelden in Cambodia, we hebben opvangcentra voor kinderen, kindercreches, vrouwenvluchthuis, scholen en we doen aan sociale woningbouw.

Hoofddoel is de kinderen een kans te geven op educatie zodat de cirkel van armoede kan doorprikt worden

Bekijk dit goed doel