Va is koning

Ten voordele van BWZ Klein Brabant vzw - Flegado

Op vrijdag 8 november 2019 organiseren wij een toneel rond de problematiek van (jong)dementie. Deze monoloog over dementie “VA ONZE KONING” wordt gebracht door Willy De Jaeghere.
Tickets kunnen ter plaatse gekocht worden of via begeleidwerken@flegado.be
vvk: €4
Aan de kassa: €5

Waarom dit goed doel?

Als werknemers van Flegado willen we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen om mee in te zetten in vernieuwende ondersteuningsmogelijkheden en ontspanningsmaterialen.

BWZ Klein Brabant vzw - Flegado

De vzw Flegado is gelegen te Puurs en bestaat uit 3 afdelingen. In de dagondersteuning krijgen dagelijks +/- 100 personen met een beperking een zinvolle dagbesteding aangereikt. In de woonondersteuning wonen 45 personen met een beperking en de Ambulante en Mobiele Diensten zorgen er voor dat +/- 115 personen met een beperking zelfstandig kunnen wonen.

Bekijk dit goed doel