Urban Run

Ten voordele van Humival

Met de kinderen van de lagere school organiseren we een jogging van 3 kilometer in de gemeente. Tijdens de jogging lopen we door een aantal gebouwen van de gemeente: kerk, containerpark, cultureel centrum, jeugdontmoetingscentrum, school,...). Op het einde van de jogging krijgen de kinderen nog een tas soep.

Waarom dit goed doel?

De mensen van Humival komen maandelijks de speelplaats van de Vrije Basisschool De Springplank (Sint-Jan-In-Eremo) schoonmaken.

Humival

Humival biedt ambulante en residentiële ondersteuning bij wonen en dagbesteding voor een zeventigtal volwassen personen met een verstandelijke/en of meervoudige beperking uit het Meetjesland. Zij doet dit op 7 zorgdomeinen: lichaamsverzorging, huishoudelijke activiteiten, atelierwerking, sport en ontspanning, beweging en sport, projecten levensvorming en leefgroepsoverstijgende activiteiten (structuurwerking, belevingsactiviteiten en ouderenwerking). Een groep van 60 enthousiaste medewerkers, aangevuld met twintigtal vrijwilligers en een tiental stagiairs staan in voor de dagelijkse zorg. Een emancipatorische grondhouding met oog voor kwaliteit van bestaan bij iedere persoon ligt aan de basis van elke ondersteuning.

Bekijk dit goed doel