Urban Mountainbike

Ten voordele van Welzijnsschakels vzw

We organiseren een Urban Mountainbike door Lummense gebouwen. Dit is een unieke belevenis op de fiets. Dit is een tocht van ongeveer 25km. het vertrek is tussen 18.00 en 19.00 uur en iedereen kan ter plaatse inschrijven. Fietsverlichting is verplicht.

Waarom dit goed doel?

We zamelen geld in voor het Open Poortje te Lummen. Dit is zo de voorbije jaren ook al afgesproken met welzijnsschakels vzw. We kiezen dit goede doel om het Open Poortje zich inzet voor de armoede in Lummen te bestrijden en iedereen kan hier in hun ontmoetingscentrum ten alle tijde terecht.

Welzijnsschakels vzw

In meer dan 170 lokale welzijnsschakelgroepen zetten mensen zich op vrijwillige basis in voor meer gelijke kansen en tegen uitsluiting door armoede of afkomst. Ze ontmoeten gezinnen via huisbezoeken, gespreksgroepen, ontspannende of leerrijke activiteiten of via directe steun.
Vrijwilligers bij Welzijnsschakels maken de omgeving bewust van het onrecht van uitsluiting door armoede of afkomst en werken aan een dialoog voor een samenleving waarin iedereen telt.

Bekijk dit goed doel