Umami for Life

Ten voordele van Habbekrats

Bij aankoop van een Trickie Bikkie Burger, gaat er € 0,20 cent naar het goede doel.

Angus Beef Burger + Spicie Rikkie Sauce + Cheddar Cheese + Pickles

Wie een burger koopt, mag een kaartje invullen. Bij het einde van de actie zal er één winnaar 5 vrienden mogen uitnodigen voor gratis Burger…

Waarom dit goed doel?

Habbekrats geeft nieuwe en bijkomende kansen aan jongeren die om diverse redenen toch met enige achterstand aan de uitbouw van hun toekomst kunnen beginnen ...

Habbekrats

De vereniging heeft als doel kinderen/jongeren wiens levenssituatie gekenmerkt is door structurele achterstelling of kansarmoede via ondersteuning op individueel groeps- of structureel vlak meer participatiekansen te bieden, hun weerbaarheid te vergroten en belemmerings- of achterstellingsmechanismen tegen te gaan of op te heffen. (zie www.habbekrats.be)

Bekijk dit goed doel