Totes 4 Sign Language

Ten voordele van Doof & Jong Vlaanderen

Doof&Jong organiseert allerhande activiteiten voor doven/slechthorenden/gebarentaligen. Wij willen graag gebarentaal en gebarentaligen meer in de kijker zetten. Dit doen we aan de hand van onze zakken met leuke opschriften.

Waarom dit goed doel?

Wij kiezen voor dit goed doel, omdat we zelf dove kinderen hebben. De activiteiten van Doof&Jong zijn zeer belangrijk voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Doof & Jong Vlaanderen

Doof & Jong Vlaanderen vzw is een organisatie voor dove, slechthorende en gebarentalige kinderen en jongeren. Doof & Jong wil dove en slechthorende kinderen en jongeren samenbrengen in een vrijetijdsaanbod in Vlaamse Gebarentaal zodat ze een sterke identiteit kunnen vormen en hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. In de huidige maatschappij groeien de meeste dove en slechthorende kinderen op in een horend gezin, en integreren zij vaak in het reguliere onderwijs. Doof & Jong vindt het echter van essentieel belang dat deze kinderen en jongeren via vrijetijdsactiviteiten ook in contact komen met dove of slechthorende leeftijdsgenoten om kennis en ervaringen uit te wisselen. In dit licht organiseert Doof & Jong, alsook de jeugdwerkingen onder Doof & Jong, jaarlijks verschillende soorten activiteiten om contacten tussen dove en slechthorende kinderen en jongeren te bevorderen.

Bekijk dit goed doel