Tombola voor den draai

Ten voordele van Den Draai

Tijdens de toneelvoorstellingen van toneelkring de berthoutzonen op 8-9-14-15-16 November in de parochiezaal van Hallaar wordt er een tombola gehouden. 2 euro per lotje. We geven verschillende prijzen weg en de opbrengst gaat integraal naar vzw den draai. Zo hopen wij projecten zoals de sociale kruidenier mee ni stand te kunnen houden. Ook arme mensen zijn mensen.

Waarom dit goed doel?

Mijn vader is begeleider van de sociale kruidenier gelegen in de kringloop winkel van Heist op den Berg. Een plaats waar armen elke donderdag kunnen inkopen doen voor wat voor vele van ons normaal lijkt, eten en drinken. Voor deze groep mensen is dit niet zo eenvoudig vaak een opgave, denk er maar is aan dat je met je laatste 20 euro eten en drinken moet gaan kopen, leuk is anders. Door dit project, waar eten en drinken kan gekocht worden aan hele lage prijzen, is het voor deze mensen ook weer leuk. Op de koop toe kunnen ze samen een tas koffie drinken in de ontmoetingsruimte. Dit wordt ondersteunt door vrijwilligers en in dit geval mijn vader als begeleider. Elk jaar speel ik toneel en wil graag met een tombola tijdens onze voorstellingen dit project steunen.

Den Draai

Vzw Den Draai is een vereniging waar armen het woord nemen, die erkend is door de Vlaamse overheid. We strijden tegen armoede en sociale uitsluiting in de gemeente Heist-op-den-Berg. We gaan op zoek naar armen, en brengen hen samen. We organiseren ontmoetings- en vormingsmomenten voor hen. Daarnaast willen we armen ook een stem geven en samen met hen wegen op het beleid. We gaan in dialoog met beleidsmakers en andere maatschappelijke actoren, en werken aan de bewustmaking voor de problemen waarmee kansarmen te maken krijgen.

Bekijk dit goed doel