Think Hair

Ten voordele van THINK PINK

Toiletzakjes verkopen met kammen en borstels voor het goede doel. We hebben hiervoor geprobeerd al onze kanalen in te zetten om producten te verkopen. Zo zijn we tot een mooi bedrag gekomen voor ons goede doel!

Waarom dit goed doel?

Het 5de jaar economie betekende voor ons, toekomstige economen, iets heel speciaals. Dit jaar mochten we tijdens de lessen economie ons eigen ‘bedrijfje’ oprichten. We konden nu de leerstof die we aangeleerd kregen tijdens de lessen in de praktijk gaan gebruiken. Deze ‘mini-onderneming’ zal ons dus veel leren over hoe we later, als we zelf een eigen bedrijf zouden willen opstarten, te werk moeten gaan.
We kozen om borstels en kammen samen met een toiletzak te verkopen. Dit product sluit aan bij ons goede doel Think-Pink. We kennen allemaal wel iemand die de strijd levert of de strijd geleverd heeft tegen (borst)kanker en via onze actie willen we aantonen dat ze niet alleen vechten.
Nu 1,5 jaar later is onze actie afgelopen en hebben we een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. We zijn blij dat onze actie zo’n succes was en willen dan ook iedereen bedanken die aan onze actie heeft meegewerkt.
Merci, Merci, Merci

THINK PINK

Think Pink zet zich elke dag opnieuw in voor de strijd tegen borstkanker.

We doen dit via wetenschappelijk onderzoek, financiële steun aan lotgenoten, ondersteuning van borstklinieken en sensibiliserings- en bewustmakingscampagnes.

Think Pink ontvangt geen subsidies. Daarom organiseren we eigen evenementen zoals de Race for the Cure, doen we fondsenwerving via loop-, fiets- en wandelevenementen en werken we graag samen met verenigingen en bedrijven die hun steentje willen bijdragen. We helpen je actief bij het organiseren van jullie actie!

Hartelijk dank voor uw steun door een actie voor Think Pink te willen organiseren.

Mede in naam van de duizenden lotgenoten die strijden tegen borstkanker.

Bekijk dit goed doel