The J-line run

Ten voordele van De Kade

Werknemers, vrienden en familie schrijven zich in voor een loopwedstrijd, in teams van 3 personen.

De eerste deelnemer krijgt na 2km lopen gezelschap van een tweede deelnemer. De derde persoon begint met lopen als de eerste persoon al 4 km en de tweede persoon al 2km heeft afgelegd.

Na de wedstrijd volgt de prijsuitreiking voor de winnende teams van iedere categorie (Kinderen, mannen, vrouwen en gemengde teams)

Nadien zullen de aanwezigen kunnen genieten van een leuke afterparty met een drankje en een frietje.

Inschrijven kan via els@j-line.be (Inschrijvingsgeld €10)

Waarom dit goed doel?

De kade is een organisatie die nieuwe technologieën ontwikkelt die voor blinden en slechtzienden broodnodig zijn om het leven te vergemakkelijken.

Wij hebben deze organisatie gekozen omdat er nog te weinig aandacht (en geld) besteed wordt aan zulke projecten die het leven van personen met een beperking kunnen veranderen.
Een voorbeeld hiervan is de stok die onlangs werd gelanceerd, met een gps die alle borduren in het systeem heeft zodat de gebruikers niet kunnen struikelen.

De Kade

De Kade (www.de-kade.be) is een netwerk van vier scholen voor buitengewoon onderwijs (BuBaO Spermalie, BuBaO Het Anker, BuBaO De Berkjes en BUSO Spermalie), een begeleidingscentrum, een WOTC en een revalidatie – en hoorcentrum.

De meer dan 1200 medewerkers van De Kade richten hun expertise op bijna 3000 kinderen, jongeren en volwassenen met visuele beperking, auditieve beperking, communicatieve beperking, autismespectrumstoornis, doofblindheid, complex sensorieel meervoudige beperking, gedrags- en/of emotionele stoornis, ontwikkelingsstoornis, complexe leerstoornis.

Bekijk dit goed doel

Video's