The Final Breakaway for Stig & Bjorg

Ten voordele van Revalidatie & MS Centrum

Op initiatief van Tim Wellens en Thomas De Gendt verkoopt The Vandal de "The Final Breakaway" t-shirts die ontworpen werden voor de tweede fietsvakantie van de Lotto Soudal renners. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar zowel het Revalidatiecentrum Overpelt, waar hun ploegmakker Stig Broeckx revalideert, als naar de supportersclub van Bjorg Lambrecht. Die laatste organiseert in maart twee wedstrijden om Bjorg te herdenken.

Waarom dit goed doel?

Verkoop van de t-shirts die we hebben ontworpen in samenwerking met Tim Wellens en Thomas De Gendt. The Final Breakaway was een t-shirt die ze samen met ons hebben verkocht naar aanleiding van hun tweede fietsvakantie. Om hun oud ploegmakker en het revalidatiecentrum waar hij nog elke dag hard werkt te ondersteunen zullen we tijdens De Warmste Week de opbrengst integraal aan dit goede doel overmaken. Tim en Thomas zitten dan wel op stage in Mallorca maar zij waren de inspiratie voor dit initiatief. Ze zijn zeker vragende partij om hierover eens gebeld te worden!

Revalidatie & MS Centrum

Multiple sclerose (MS) is een aandoening van het centraal zenuwstelsel bij jong volwassenen. Deze ongeneeslijke ziekte leidt uiteindelijk tot verlammingsverschijnselen en treft meer dan 10.000 personen in Vlaanderen. Het Revalidatie & MS Centrum Overpelt (MSREVA) is gekend om zijn expertise in de zorg, behandeling en begeleiding van personen met MS. Een uniek gegeven binnen MSREVA is ongetwijfeld de multidisciplinaire raadpleging (MDR). Naast de diagnostische en therapeutische aanpak is er vaak nood aan ondersteuning op maatschappelijk en psychologisch vlak. Via MDR worden al die facetten aangesproken. Helaas wordt dit zorgaanbod nog niet vergoed.

Bekijk dit goed doel