Team Ziggy!

Ten voordele van Vriendenkring van Brandwondenpatiënten van het UZ Gent

- Initiatie les tabata voor het goede doel.
- T-shirt verkoop & hoodie verkoop om mee te sporten.
- verkoop van pralines
- geld inzamelpot in regionale zaken plaatsen

Waarom dit goed doel?

Iemand die ons nauw bij het hart ligt heeft begin dit jaar in een grote explosie gezeten. Iedereen van de vriendenkring en kennissen was zeer geschokt en leefde mee met ongeval. Eens je dit van dicht meemaakt besef je pas echt wat het is.

Onze vriend heeft 3maand in het brandwondencentrum gelegen van het UZ-Gent en heeft daar een enorm goede begeleiding gehad.

Toen de warmste week dichter bij kwam, kwamen veel vrienden meteen op het idee om hieraan mee te doen en het brandwondencentrum, onze vriend en andere patiënten een hart onder de riem te steken.

Vriendenkring van Brandwondenpatiënten van het UZ Gent

De vzw streeft er naar om de brandwondenpatiënten en hun omgeving maximaal te ondersteunen op sociaal, psychologisch, materieel of financieel vlak. Ook na het beëindigen van de acute medische behandeling wil de vzw de patiënten en hun familie helpen bij de re-integratie als persoon in de maatschappij. Daarom organiseert de vzw een brede waaier van activiteiten om de brandwondenpatiënten te informeren en onderlinge contacten te bevorderen.

Bekijk dit goed doel