TALENT FOR CARMEN

Ten voordele van Tout Bien - Okidoki VZW

Vrienden veilden hun talenten aan elkaar. Zoals initiaties schermen, golfen, vlees en vis roken, Thais koken, paardencoaching... anderen organiseerden een brunch, bbq, boottrip,... Of verkochten zelf gebakken vlaaien, originele schetsen, een muzikaal optreden. De avond zelf verkochten we een lekkere hap en drankjes. De opbrengst van de veiling en de avond zelf gaat naar het goede doel.

Waarom dit goed doel?

Onze vrienden, Jan en Kathy, verloren hun dochter na zelfdoding. Samen met onze vrienden zamelden we graag geld in voor een vereniging die zich dagelijks inzet ter preventie van zelfdoding bij jongeren.

Tout Bien - Okidoki VZW

Wij willen het aantal zelfdodingen aanzienlijk terugdringen. Concreet willen we het huidige, trieste cijfer van 18,7 per 100.000 inwoners te herleiden tot lager dan de resultaten van de EU-28 (11,9 per 100.000) en zelfs van gegevens van Nederland (10,7 per 100.000). De vzw stelt vast dat er reeds veel lovenswaardige initiatieven en preventie acties zijn maar dat ze zich vrijwel allemaal concentreren op depressie. Daarom concentreren wij ons op zelfdoding bij jongeren. M.a.w. we willen een stap verder gaan dan de andere initiatieven. Vooreerst door het taboe te doorbreken dat zelfdoding nog altijd is en door zelfdoding bespreekbaar te maken. Hierin kadert een awareness campagne die de hele maatschappij aanbelangt.

Bekijk dit goed doel

Video's