't Fort Bubble Run

Ten voordele van KLOEN

Onze school organiseert op het volledig domein een geanimeerde trail voor leerlingen, ouders, kennissen, sympathisanten, ...
Iedereen is welkom.
Een uitzonderlijke gelegenheid om onze schoolomgeving zowel binnen als buiten op een unieke manier te beleven.
Dit alles voor BUBBLE ID.
Bubble ID is een initiatief van het Centrum voor Primaire Immuundeficiënties Gent (CPIG). Het wil de onwetendheid rond PID doorprikken en het isolement van PID-patiënten doorbreken.
PID is een primaire immuundeficiëntie = een aangeboren stoornis van het afweersysteem of de immuniteit.
Door vroegtijdige diagnose en aangepaste behandeling kan orgaanschade voorkomen worden en de levensverwachting van de patiënt verbeteren.

Waarom dit goed doel?

Een van onze leerlingen is een PID patiëntje.
Wij steunen Bubble ID.

KLOEN

Kloen vzw brengt vrijwilligers bijeen om samen allerlei activiteiten op touw te zetten om het werk van de Ziekenhuisclowns, het Clownshuis (digitaal clownscontact voor langdurig zieke, thuisverblijvende kinderen + thuisbezoekjes van een clown waar mogelijk), Muco, Bubble ID ( immuunstoornissen), Orka (reumakinderen), en de Twinkels (clownerie voor zieke kindjes) te kunnen steunen. Aan het zieke kind, reiken de ziekenhuisclowns een taal zonder woorden, een taal die pijn en angst wegtovert, de magische taal van het toveren van een helende lach op ieder gezicht.

Bekijk dit goed doel