Swimmathon

Ten voordele van Kom op tegen Kanker

Mensen kunnen baantjes komen zwemmen voor het goede doel. Zij kunnen enerzijds gesponsord worden per gezwommen lengte, of anderzijds sponsoring door een bepaald bedrag (ongeacht het aantal gezwommen lengtes).
Alle niveaus, stijlen, leeftijden kunnen hieraan deelnemen.

Ook kinderen kunnen zich inzetten voor het goede doel. Door het afleggen van een heus hindernissenparcours kunnen ook zij centjes inzamelen.

Waarom dit goed doel?

Met Gemeente Mol worden er al jaren inspanningen gedaan om dit project mee te steunen.

Bij dit evenement kiezen we er dus voor om ook voor dit goed doel geld in te zamelen.

Kom op tegen Kanker

Elk uur krijgen vijf Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Dag en nacht, zeven dagen op zeven. Kanker is dus alomtegenwoordig en raakt ons allemaal. Van ver of van dichtbij. Kom op tegen Kanker strijdt al 30 jaar voor minder kanker, meer genezing en een betere levenskwaliteit voor mensen met kanker, mensen die kanker gehad hebben en hun naasten. Ondertussen is er al heel wat gerealiseerd. Maar er is nog veel te doen. Nog steeds krijgen een vrouw op de vier en een man op de drie met de ziekte te maken voor haar of zijn 75ste verjaardag. Dus moeten we zorgen voor nog betere preventie, nog gerichter wetenschappelijk onderzoek zodat behandelingen verbeterd worden en bijwerkingen verminderen, een nog betere zorg voor al wie door kanker getroffen wordt.

Bekijk dit goed doel