Steunkaarten tvv steunpunt kinderepilepsies

Ten voordele van Steunpunt Kinderepilepsie vzw

Steunkaarten zijn op verschillende locaties te verkrijgen , deponeer de ingevulde afscheurstroken in de bus en maal kans op een van de overnachtingen , ontbijten , restaurantcheques of kledijcheques .

Steunkaart kost 5€ die integraal naar het goede doel gaat .

Meer info www.facebook.col/mfl.nyah

Waarom dit goed doel?

Na het overlijden van mijn dochter Nyah (4jaar)
Wilde ik iets betekenen voor mensen met epilepsie .
Deze vzw ondersteunt in alles wat wij Nooit gevonden hebben voor ons dochter.

Steunpunt Kinderepilepsie vzw

Het Steunpunt Kinderepilepsie is er voor kinderen met medicatieresistente epilepsie en hun naaste omgeving.

Onze activiteiten:
- Lotgenotencontact: wij - zelf ouders van een getroffen kind - zijn telefonisch en via mail bereikbaar voor een luisterend oor. We organiseren daarnaast diverse ontmoetingsmomenten zoals workshops, infonamiddagen en gezinsdagen.
- We werken aan specifieke projecten zoals de uitbouw van een oppasdienst en een betere ondersteuning van broers en zussen - 'brussen' van onze kinderen.
- We maken je wegwijs in de administratieve aspecten van zorgland. We stellen heel wat nuttige informatie ter beschikking via onze website, facebookpagina en nieuwsbrief. Op praktisch vlak ondersteunen we je o.m. door het gratis in bruikleen geven van aanvalsdetectieapparatuur.
- We brengen de impact van medicatieresistente kinderepilepsie op het gezin onder de aandacht. Meer bekendheid, leidt tot een groter begrip waardoor ook de zorg voor onze gezinnen beter wordt.

Bekijk dit goed doel