steun Puriy

Ten voordele van Suyana Peru

Door hun producten te verkopen willen wij de vrouwen van Puriy steunen door hen op te leiden, hen eerlijk werk te geven voor een eerlijk loon en in veilige werkomstandigheden.

Waarom dit goed doel?

Deze vzw verbetert op een duurzame manier het leven van een grote groep vrouwen en gezinnen in Villa El Salvador.

Suyana Peru

Suyana Peru vzw zet zich in voor arme mensen uit sloppenwijken van Lima, Peru. De vzw steunt nu verschillende lokale werkingen in het district Villa El Salvador: twee eetplaatsen voor de armste mensen, een gemeenschapscentrum, een kinderopvang voor geplaatste kinderen en een psychotherapeutisch centrum (counseling en preventiewerk) voor slachtoffers van familiaal geweld, dat ook samenhangt met de langdurige gevolgen van de interne oorlog in Peru (1980-2000). Vele mensen in de wijk zijn migranten uit het eigen binnenland. Draag je ook je steentje bij?

Bekijk dit goed doel