Stekjes for life

Ten voordele van Natuurpunt

Omdat we graag nog lang en veel in het groen spelen, willen we Natuurpunt steunen. Wij verkopen plantjes die we zelf gestekt hebben.

Waarom dit goed doel?

Omdat we graag nog lang en veel in het groen willen spelen

Natuurpunt

Natuurpunt is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor natuurbehoud in Vlaanderen. Gesteund door 110.000 leden zetten meer dan 6.000 vrijwilligers zich dagelijks in om bedreigde planten, dieren, biotopen en landschappen te beschermen. Daartoe kopen en beheren we honderden natuurgebieden, brengen we de staat van de natuur in kaart en treden we in dialoog met beleidsmakers. We brengen mensen in contact met de schoonheid en kennis over de natuur via vorming en publieksacties. Jaarlijkse verwelkomen we meer dan 2 miljoen bezoekers in onze natuurgebieden.

Bekijk dit goed doel