Sponsorzwemmen

Ten voordele van De Terrilling

Alle zwemmers, zowel groot als klein, van Zwemclub Beringen-Mijn krijgen de kans om tijdens een lesuur zoveel mogelijk baantjes te zwemmen.
Voordien zoeken ze sponsors die hun per gezwommen baantje een bepaald bedrag sponsoren.
Een deel van dit bedrag schenken ze dan aan een goed doel. Dit jaar hebben ze gekozen voor de warmste week en 2 lokale doelen, nl. een hart voor mama's en de Terriling.

Waarom dit goed doel?

Omdat we alle kinderen in Beringen een goede start willen geven.

De Terrilling

De Terrilling wil de leefomgeving van de kinderen uit de omgeving Beringen-Mijn verrijken, hun ontwikkelingskansen vergroten en het welbevinden verhogen. We bieden kinderen de mogelijkheid om te spelen, hun talenten te ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen na schooltijd in hun buurt. Ze krijgen op die manier een verbreding van hun leef- en leerwereld en bereiden hun sociaal netwerk uit. Enerzijds organiseren we een eigen laagdrempelig aanbod en anderzijds zorgen we voor een actieve toeleiding naar de bestaande sportclubs en verenigingen in de wijk. Om iedereen die het nodig heeft op een adequate manier te bereiken werken we intensief samen met heel wat lokale partners en spenderen we veel tijd aan persoonlijk contact door middel van huisbezoeken.

Bekijk dit goed doel