Speculaas voor Brotherhood VZW Aarschot

Ten voordele van Brotherhood Aarschot VZW

WIj gaan aan de slag en bakken regelmatig heerlijke authentieke speculaas; deze gaan we verkopen aan 2.5€ per zakje. Wij gaan huis-aan-huis verkopen, in de school van onze kinderen, de wijnclub, de dansclub, de veteranen-volleybalclub, en aan alle ouders van de crèche.

Waarom dit goed doel?

Het is een lokaal goed doel, in onze stad. Als ouders van twee prachtige dochters vinden wij het heel belangrijk dat ook kinderen met een moeilijke thuissituatie uitzicht hebben op een leuke vakantieperiode. Ook zij verdienen een vakantie om naar uit te kijken!

Brotherhood Aarschot VZW

Brotherhood Aarschot VZW werd in 1996 opgericht met als doel kansarme kinderen of kinderen in een moeilijke thuissituatie een week ontspanning te bieden op een jaarlijks kinderkamp. Op dit kamp trachten ze hen enkele belangrijke waarden bij te brengen en ze op weg te zetten om op een sociale manier te kunnen functioneren in groep, met respect voor de anderen. Alle kosten van de kampweek worden volledig gedragen door de VZW.

Bekijk dit goed doel