Spaghettimaaltijd ten voordele van VZW Lisanga

Ten voordele van Lisanga vzw

De jaarlijkse spaghettimaaltijd ten voordele van vzw Lisanga gaat dit jaar door op dinsdag 17 december. Vzw Lisanga is dit jaar één van de goede doelen die meedoen aan de Warmste Week van Studio Brussel. Met de opbrengst van de maaltijd willen we ons steentje bijdragen. Het specifieke project dat wij steunen is de kleuterschool in Inongo, waarbij schoolmateriaal voor de kinderen aangekocht wordt maar ook maaltijden voor de kinderen.
Iedereen is welkom van 11u30 tot 14u voor een heerlijk bord spaghetti. Bewoners kunnen zowel in de polyvalente zaal als op hun kamer de maaltijd nuttigen.
De prijs is €7 voor bewoners, €9 voor anderen. Meeneemporties zijn verkrijgbaar aan €7.
Graag jullie aanwezigheid bevestigen via de receptie of rechtstreeks bij Jef van de pastorale dienst.

Waarom dit goed doel?

De vzw Lisanga is ontstaan uit de woonzorgcentra van de congregatie Zusters Kindsheid Jesu en ondersteunt kleinschalige projecten in gezondheidszorg en onderwijs in D.R. Congo. De Zusters Kindsheid Jesu waren 75 jaar actief in de D.R. Congo. In het district Inongo hebben zij jaren missionerings- en vormingswerk verricht in onderwijs, dispensaria en ziekenhuizen. In 2002 keerden de Zusters definitief terug naar Vlaanderen. Omdat hun werk en inzet niet verloren mocht gaan werd in 1992 vanuit de woonzorgcentra de missiewerkgroep LISANGA opgericht.

Lisanga vzw

De vzw Lisanga heeft tot doel aangepaste hulp en vorming te bieden in ontwikkelingslanden. Dit gebeurt vanuit een missionaire en evangelische bewogenheid van de Zusters Kindsheid Jesu. Deze hulp is aanvullend tegenover de Belgische ontwikkelingshulp en deze van internationale organisaties waarvan België lid is. Inzonderheid wordt ook materiële ondersteuning van gezondheidszorg, onderwijs en algemene levensvoorwaarden in Congo beoogd.

Bekijk dit goed doel