Spaghetti for Life

Ten voordele van De Tuimel - Het Open Poortje

Op zondag 22 december organiseren we "Spaghetti for Life". We laten de actie doorgaan op De Tuimel, Auwersstraat 11 te 2600 Berchem. Op die manier kan je ineens ook kennis maken met de werking van De Tuimel.
Je kan er komen eten of je kan spaghetti-saus bestellen en afhalen.
We voorzien drie shiften voor een gezellig etentje : om 12u - om 14u en om 18u. Je kan ook saus bestellen en komen afhalen. Op voorhand inschrijven is noodzakelijk. Alle info kan je vinden via : https://detuimel.be/spaghettiforlife.html

Waarom dit goed doel?

De Tuimel biedt intensieve gezinsbegeleiding aan maatschappelijk kwetsbare, vaak kansarme en generatiearme gezinnen met heel jonge kinderen. Er wordt intensief met het ganse gezin aan de slag gegaan. De (generatiearme) gezinnen kunnen op De Tuimel samen een traject volgen, men probeert de kinderen en ouders zo goed mogelijk op mekaar af te stemmen, er wordt hard ingezet op hechting.

De Tuimel - Het Open Poortje

De Tuimel heeft als doel om maatschappelijk kwetsbare gezinnen te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen.

De Tuimel begeleidt kansarme ouders en hun jonge kinderen samen op alle levensdomeinen.

www.detuimel.be

Bekijk dit goed doel