Soepslag

Ten voordele van Stan - Trefpunt Verstandelijke Handicap

De Stroom organiseert dit jaar twee acties voor De Warmste Week:
Op dinsdag 18 juni verkochten we artisanale producten uit eigen atelier op de wekelijkse markt van Beveren.
Op woensdag 13 november verkopen we voor de tweede maal zelfgemaakte pompoensoep in ons gezellig soepkraam aan de ingang van De Stroom.
De mede-werkers (cliënten) van De Stroom staan in voor het maken en de verkoop van de soep.

Waarom dit goed doel?

De mede-werkers (cliënten) van De Stroom, een dagcentrum voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel, kiezen elk jaar een doel dat aanbelandt bij hun leefwereld of problematiek. Dit jaar werd er gekozen voor Stan vzw, een overkoepelend orgaan, waar mensen met een beperking en hun gezin terecht kunnen om hun leven vorm te geven. Solidariteit, respect, gelijkwaardigheid en authenticiteit van personen met een beperking zijn de kernwaarden van waaruit Stan vzw vertrekt. Waarden waar wij als dagcentrum volledig achter staan.

Stan - Trefpunt Verstandelijke Handicap

Beter leven met een verstandelijke handicap? Het kan. In een samenleving waar er plaats is voor iedereen. Trefpunt Stan is een organisatie waar mensen met een verstandelijke handicap en hun gezinnen met vereende krachten naar zo’n samenleving streven.

Personen en gezinnen die leven met een verstandelijke handicap komen niet zelden onder druk te staan in hun moeizame zoektocht naar geschikte ondersteuning en een goed evenwicht tussen hun hun job en hun gezin. En dan is het dikwijls ook nog lang wachten op de nodige zorgbudgetten.

Door zich bij Trefpunt Stan aan te sluiten kunnen zij de nodige kracht opdoen om de uitdagingen waarvoor zij staan beter aan te kunnen.

- Bij Stan kunnen mensen met een verstandelijke handicap en hun gezinnen zich samen met lotgenoten ontspannen.
- Stan is een ideaal platform om ervaringen uit te wisselen.
- Stan deelt zijn eigen ervaring en kennis.
- Stan verdedigt de belangen en rechten van mensen met een verstandelijke handicap.

Bekijk dit goed doel