Soep voor Knoest!

Ten voordele van Knoest vzw

Wij houden een sobere maaltijd op school, deze bestaat uit soep en brood. Het geld dat normaal gezien betaald wordt voor een warme maaltijd, gaat nu naar het goede doel. Wij zullen ook zelf soep maken, met dank aan enkele plaatselijke handelaars voor de gratis verse groenten. Deze soep wordt dan verkocht aan de ouders tijdens de oudercontacten.

Waarom dit goed doel?

Vanuit de leerlingen zelf, via de leerlingenraad, kwam de vraag om iets te doen voor de warmste week. Daarom willen wij, de leerkrachten en leerlingen van GBS Melle, ons inzetten voor vzw Knoest. Het is een organisatie die zich inzet voor jonge kinderen en zo is de link snel gelegd met onze eigen leerlingen. Bovendien is vzw Knoest een organisatie uit de streek...

Knoest vzw

Knoest biedt betaalbare vakanties aan voor maatschappelijk kwetsbare jongeren van 6 tot 14 jaar. Wij willen de kinderen niet alleen een leuke vakantie gunnen, wij willen hen ook zeven dagen lang verlossen van vooroordelen en van preventieve begrenzingen die hun dikwijls opgelegd worden vanwege hun specifieke problematiek.

Via muzische vormingen, natuurexploraties, intensief actieve spelen en meditatieve momenten willen wij de kinderen bij hun vertrek een flinke dosis zelfbewustzijn en zelfvertrouwen meegeven.

Bekijk dit goed doel