Soep voor kids met kanker

Ten voordele van Kinderkankerfonds

soep met ballekes op onze oprit - 8/12/2019 - na de chiro!

Waarom dit goed doel?

Kids hebben recht op onderzoek om deze ziekte te verslaan - te jong om het leven te laten....

Kinderkankerfonds

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind met kanker en de verbetering van de sociale situatie van betrokken kind en gezin en het ondersteunen van het wetenschappelijk kankeronderzoek.

Bekijk dit goed doel