Soep op de stoep

Ten voordele van Welzijnsschakels vzw

Verkoop van soep op de wekelijkse woensdagmarkt in Torhout. Daarnaast ook nog zelfgemaakte confituur en balpennen te koop. Verder maken we armoede in Torhout bespreekbaar door uitleg te geven over de oorzaken en gevolgen. Mensen in armoede kunnen bij onze Welzijnsschakel terecht om een sociaal netwerk op te bouwen.

Waarom dit goed doel?

Welzijnsschakel De Klapdeur Torhout wordt ondersteund door de nationale koepel van Welzijnsschakels. Wij dragen dus bij tot het werven van fondsen.

Welzijnsschakels vzw

In meer dan 170 lokale welzijnsschakelgroepen zetten mensen zich op vrijwillige basis in voor meer gelijke kansen en tegen uitsluiting door armoede of afkomst. Ze ontmoeten gezinnen via huisbezoeken, gespreksgroepen, ontspannende of leerrijke activiteiten of via directe steun.
Vrijwilligers bij Welzijnsschakels maken de omgeving bewust van het onrecht van uitsluiting door armoede of afkomst en werken aan een dialoog voor een samenleving waarin iedereen telt.

Bekijk dit goed doel