Soep for life

Ten voordele van Het Ventiel vzw

Op donderdag 28 november verkopen wij de hele dag soep. Iedereen die wenst kan van een warme tas soep komen genieten. Daarnaast is het mogelijk om ook potten soep per liter te bestellen en verkopen we snoepzakjes. De hele maand november staat er ook een 'rostpot' aan ons onthaal en in de cafétaria van onze voorziening. Het is reeds het derde jaar dat onze actie loopt en ook dit jaar hopen wij opnieuw op een mooie opbrengst! Deze schenken we graag aan VZW het Ventiel, ter ondersteuning van hun werking.

Waarom dit goed doel?

Wij zijn een woonzorgcentrum voor ouderen, met een grote populatie mensen met dementie. De laatste jaren merken wij dat er steeds vaker jongere mensen met dementie permanent verblijf aan moeten vragen in ons woonzorgcentrum.

Wij leerden VZW Het Ventiel kennen dankzij de plaatselijke KSA waarmee we een goede samenwerking hebben. Wij willen de nobele werking van VZW Het Ventiel op deze manier een hart onder riem steken.

Het Ventiel vzw

Jongdementie is een ingrijpende ziekte die mensen overvalt in de fleur van hun leven.Veel dingen lukken niet meer, mensen raken in een sociaal isolement.Dit willen we doorbreken met Het Ventiel.Wat vroeger alleen lukte, kan nu samen met een buddy.Samen iets doen, is ook leuker.Voor wat niet meer kan, komt iets nieuws in de plaats.Nadruk ligt op wat er wél nog kan.Het sociaal isolement wordt doorbroken. Mensen met jongdementie komen weer buiten en nemen deel aan het sociale leven samen met hun buddy.Het Ventiel biedt ook groepsactiviteiten aan.Warme contacten met lotgenoten zijn deugddoend en hartverwarmend. Buddy’s zijn geëngageerde vrijwilligers met een hart voor mensen met jongdementie.

Bekijk dit goed doel