Soep for life

Ten voordele van Gekkoo vzw

Zelfgemaakte soep

Waarom dit goed doel?

Alle kinderen moeten kunnen spelen en zich amuseren met hun vriendjes, ook al hebben ze het thuis niet breed.

Gekkoo vzw

Gekkoo Fonds

Alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, toch zijn speelpleinen en kampen voor veel gezinnen moeilijk of zelfs niet betaalbaar. Daarom riepen we het Gekkoo Fonds in het leven. Dit fonds komt tussen in de deelnamekosten voor onze speelpleinen, kampen en Woensdagbendes. Ook gezinnen die niet in Antwerpen of een Antwerps district wonen, kunnen een aanvraag doen.

Bekijk dit goed doel