Snotteren For Life 😉!!!

Ten voordele van Pink Ribbon

Omdat iedereen wel eens "snottert" in zijn leven en daarbij een zakdoekje kan gebruiken!

Waarom dit goed doel?

Mama gestorven aan borstkanker in 1994 ... Zelf de diagnose borstkanker gekregen in 2013 (ik was toen 41 jaar) ... Ondertussen 6 jaar na diagnose en gelukkig weer gezond! Dochter van 11 jaar doet voor de 4de keer een MFL-actie voor Pink Ribbon, omdat ze dit meer dan nodig vindt! Je kan onze actie volgen op de Facebookpagina van GELUKkige Fleur!!!

Pink Ribbon

Pink Ribbon zet zich in voor de bestrijding van borstkanker door preventie en opsporing aan te moedigen en vestigt tegelijk een bijzondere aandacht op het verbeteren van de levenskwaliteit van personen met borstkanker en hun omgeving.

Pink Ribbon zamelt fondsen in ter ondersteuning van concrete projecten in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Dit jaar organiseerden we De Roze Mars, een project om aandacht te vestigen op de strijd tegen borstkanker en voor meer lichaamsbeweging.

Meer informatie op www.pink-ribbon.be

Bekijk dit goed doel

Video's