snoepverkoop

Ten voordele van jeugdzorg vzw

Wij verkopen snoepzakjes aan 5 euro/stuk (250 gr).

Waarom dit goed doel?

Voor afdeling Liaan :
•Kinderen de kans bieden om zich in hun sport en andere talent etc te kunnen ontplooien, waar dit binnen de werkingskosten vd voorziening niet altijd haalbaar is.
• We willen ondersteuningspakketten (kookpotten,kuisgerief, wasgerief) voorzien voor jongeren die binnen onze begeleiding CBAW alleen gaan wonen en het financieel moeilijk hebben.
• Tussenkomst in therapeutische ondersteuning met dieren.
Voor afdeling De Vlier te Aalst :
• een computer/tablets die we kunnen gebruiken in de studie.
Lees minder

jeugdzorg vzw

Vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn. Wij zetten in op het ondersteunen van kwetsbare jongeren en hun context m.b.t. opvoedings- en leefsituaties regio Gent-Aalst.

meer info vindt u op www.jeugdzorg.be

Bekijk dit goed doel