Snoepdog

Ten voordele van HACHIKO

Het lekkere aan het nuttige koppelen: dat doen we door zelf snoepzakjes van 200 gr samen te stellen die we verkopen aan €5/stuk. De volledige winst van de verkoop schenken we aan Hachiko vzw, om hen te steunen in hun prachtige werk. Ons doel: minstens 300 zakjes verkopen!
Steun jij mee? Rep je dan naar WZC Leiehome in Drongen!

Waarom dit goed doel?

In ons woon- zorgcentrum Leiehome te Drongen werken we reeds 10 jaar met rusthuishonden van Hachiko. 10 jaar geleden mochten we Yoyo verwelkomen, 3 jaar geleden kwam Navi erbij. Vorig jaar ging Yoyo na 9 mooie jaren officieel met pensioen. Toch komt ze nog regelmatig ‘als vrijwilliger’ mee naar Leiehome. Ze kan de job en vooral de mensen dan ook moeilijk missen.

Onze bewoners en collega’s kennen Navi maar al te goed. Ze is intussen een vaste waarde geworden binnen Leiehome en volwaardig teamlid. Navi vergezelt de bewoners in de leefgroep, neemt deel aan activiteiten en gaat op kamerbezoek bij bewoners die dat wensen of voor wie het iets betekent.

Aangezien Yoyo en Navi doorheen de jaren al zoveel betekend hebben voor onze bewoners, kiezen we voor Hachiko als goed doel van onze voorziening.

HACHIKO

Hachiko vzw verandert levens door hulphonden te schenken aan personen met een motorische beperking en meldhonden aan personen met epilepsie. Assistentiehonden worden speciaal opgeleid om taken uit te voeren die voor het baasje niet evident of zelfs onmogelijk geworden zijn. Een assistentiehond is echter zoveel meer dan enkel praktische hulp. Ze zijn een steun en toeverlaat, een beste vriend en een bliksemafleider van de beperking. Wat zijn taak ook wordt, elke assistentiehond stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zijn baasje. Een assistentiehond opent dus letterlijk én figuurlijk nieuwe deuren. Eén geplaatste assistentiehond die levenslang opgevolgd wordt, kost onze vereniging 25 000 euro. Omdat Hachiko niet wil dat de aanvrager van een assistentiehond een financiële drempel ervaart, schenken we onze honden gratis. Om dit te kunnen realiseren zijn we afhankelijk van giften en sponsoring.

Bekijk dit goed doel