snoep verkoop

Ten voordele van Pleegzorg West-Vlaanderen

zakjes snoep van 200 gr

Waarom dit goed doel?

Wij zij zelf pleegouder en willen zo pleegzoeg meer in het licht zetten zodat nog meer mensen hun hart en huis open zetten om een kind te laten opgroeien in de warmte van een gezin ons motto is dan ook; ELK KIND VERDIENT EEN WARM NEST

Pleegzorg West-Vlaanderen

Wist je dat er vandaag meer dan 6000 pleegkinderen en -gasten in een pleeggezin wonen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen dan een (tijdelijke) nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de groei-en ontplooiingskansen die ze nodig hebben. Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren voor lange of korte tijd opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. www.pleegzorgwestvlaanderen.be

Bekijk dit goed doel