S(n)OEP for life

Ten voordele van ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

Met onze bewoners vullen we zakjes snoep die we dan verkopen aan bewoners, familieleden, kennissen, collega's... Daarnaast wordt er in oktober, november en december verse soep gemaakt die dan per liter kan worden aangekocht. In de cafetaria van ons woon- en zorg centrum plaatsen we ook een rostpot.

Waarom dit goed doel?

Wij willen als woon-zorg centrum zijnde graag ons steentje bijdragen, omdat wij dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van Alzheimer.

ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

Alzheimer Liga Vlaanderen is een vzw met als doel personen met (jong)dementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het omgaan met dementie.
Wij zien een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en gepaste zorg genieten, waar geen plaats is voor taboes en waar personen met dementie een rechtmatig kwaliteitsvol leven leiden. Voor de Liga staan respect voor de mens met dementie, betrokkenheid met en steun aan de mantelzorger voorop. Binnen Vlaanderen organiseren en begeleiden wij Familiegroepen (Jong)Dementie waarin familieleden en mantelzorgers informatie, ervaringen en steun kunnen uitwisselen. Wij ondersteunen en/of organiseren ook andere activiteiten ter begeleiding van de betrokkenen. Daarnaast maken wij eenieder bewust van de mogelijkheden en de beperkingen rond dementie. Ten slotte bevorderen wij het wetenschappelijk onderzoek in verband met dementie en in verband met begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met dementie.

Bekijk dit goed doel