Smullen voor life

Ten voordele van Broeiklas vzw

Ouders,grootouders bakken koekjes die verkocht worden als knabbeltje tijdens de speeltijd.

Waarom dit goed doel?

Ik geef les op de Sint-Annaschool in Aalst.Onze kinderen op onze vestiging (van kleuters tem. 2de leerjaar) voor 3/4 in deze doelgroep.Wij hebben reeds 4 kinderen die gebruik kunnen maken van de broeiklas.Top initiatief.Vorig schooljaar schonken we ook al onze oude leesboekjes van het 1ste lj. aan deze organisatie.We hopen dat met meer financiƫle ondersteuning nog meer kinderen kunnen geholpen worden,want er is al een wachtlijst...

Broeiklas vzw

Broeiklas biedt studiebegeleiding aan lagere schoolkinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen. Door hun gezinsomstandigheden hebben kinderen school- en/of taalachterstand of dreigen ze leerachterstand op te lopen, slaag- en onderwijskansen te missen of vroegtijdig de school te verlaten. Daarnaast is het belangrijk dat deze kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Door in te zetten op talentontwikkeling, positieve bekrachtiging en erkenning van de talenten van kinderen worden de slaagkansen en de schoolloopbaan van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen bepaald door hun talenten en niet door de sociale, economische of culturele achtergrond van het gezin waarin ze opgroeien. Op deze manier kan het kind een verhoogde weerbaarheid hebben en later de eigen ontwikkelingskansen optimaal ontplooien.

Bekijk dit goed doel