Slotevenement en dansfuif

Ten voordele van STEK vzw

Op zaterdag 21 december ronden we alle Dranouterse acties voor De Warmste Week af.
Rond 15u starten we met een pop-up-markt waarbij alle (verkoop)acties voor het goede doel gegroepeerd zijn in en rond OC De Klakeye. Enkele extra acties worden dan ook nog georganiseerd.
Om 20u starten we met de bekendmaking van alle resultaten tijdens het slotevenement en we ronden de avond af met een dansfuif waarbij alle mogelijke muziek tegen betaling aangeboden wordt.

Waarom dit goed doel?

Regionaal doel dat landbouwgerelateerd is.

STEK vzw

Stek is een vzw, met activiteiten gericht op de buurt en binnen welzijn. Met landbouw als middel om sociale contacten te ondersteunen, isolement te doorbreken en buurtcohesie te stimuleren. In onze vzw richten we ons tot verschillende doelgroepen. Enerzijds jongeren uit problematische opvoedingssituatie en volwassenen met psychische problemen of anderen die om wat ook voor reden er even tussen uit moeten. we richten ons ook tot allen die zin hebben om deel te nemen aan onze dagelijkse werking door als vrijwilliger mee te draaien in het geheel. Onze werking is dus tweeƫrlei: het welzijnsverhaal en de buurtwerking. Op onze activiteiten van het voorbije jaar staan veel kinderkampje, voor bellewijk , groeigroepje en andere. Telkens met oog voor ouders die financieel niet de middelen hebben. Ook zijn we een plaats geweest waar mensen even konden tot rust komen, elkaar ontmoeten, deel uit maken. Ook lezingen rond gevoelige thema's en ontmoetingsplaats voor duurzame initiatieven

Bekijk dit goed doel