Shotten for life

Ten voordele van CAW Zuid-West-Vlaanderen

Een warm voetbaltornooi waarbij medewerkers uit verschillende sociale organisaties uit het Kortrijkse het voetballend tegen elkaar opnemen. Denk dan aan organisaties vanuit het jeugdwerk, maar ook algemeen welzijnswerk, OCMW, geestelijke gezondheidszorg, VAPH, …
De winnaar van het tornooi neemt het in een finale wedstrijd op tegen het team van de Homeless zelf. Prijs : een wisselbeker, maar uiteraard en vooral ook eeuwige roem.

Waarom dit goed doel?

Homeless Cup is een heel mooi initiatief. Vertrekt vanuit de kracht van voetbal om mensen te verbinden.

CAW Zuid-West-Vlaanderen

CAW Zuid-West-Vlaanderen is een welzijnsorganisatie dicht bij mensen. Iedereen kan met om het even welke welzijnsvraag bij ons terecht. We geven informatie, advies, ondersteuning, opvang en begeleiding. Voor de editie 2019 zoeken we vooral steun voor de twee volgende projecten:
1. Katrol organiseert huiswerkbegeleiding bij kwetsbare gezinnen aan huis in Kortrijk en Menen. Met K@trol digitaal krijgen deze gezinnen een laptop ter beschikking. Steeds meer scholen verwachten dat leerlingen toegang hebben tot een computer en internet. Vrijwilligers zorgen voor ondersteuning in het gebruik voor huiswerk, toegang tot digitale schoolplatformen, internet.. We organiseren ook vormingen voor ouders en zorgen voor toeleiding naar lokale partners voor ondersteuning (bv. bibliotheek).
2. Ons opvangcentrum voor dak- en thuislozen in de Blekersstraat willen we vernieuwen en aanpassen aan de huidige comforteisen. We willen 18 studio’s realiseren voor alleenstaanden, koppels of gezinnen in woonnood.

Bekijk dit goed doel