Service for life

Ten voordele van Transkript vzw

De service in onze optiekzaak ( optiek Weytjens) is meestal kosteloos (rechtzetten, vijsjes, neussteuntjes,..). Deze keer vragen wij een vrijwillige bijdrage aan de klant, die integraal naar VZW Transkript gaat, een organisatie dat opkomt voor personen met een leesbeperking (slechtzienden, blinden, dyslectici,...).

Waarom dit goed doel?

Wij zijn begaan met de visuele beperkingen van de mensen. Omwille van onze job (opticien-optometrist) worden wij hier dagdagelijks mee geconfronteerd.

Transkript vzw

Transkript maakt boeken, tijdschriften en teksten toegankelijk voor mensen met een leesbeperking.
Op die manier kunnen blinde en slechtziende mensen, dyslectici en mensen met een fysieke beperking lezen zoals zij wensen: in braille, grote letter of in gesproken vorm.
Tekeningen en schema's worden uitvergroot of in een tastbare vorm gegoten.
Toegang hebben tot informatie is immers erg belangrijk om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Bekijk dit goed doel