Scheldestappers wandelen voor de warmste week

Ten voordele van Het Ventiel vzw

Tijdens onze jaarlijks Sint-Bavotocht worden warme wafels gebakken die men ten plaatste kan nuttigen of t als pakket kan aankopen. Ook zal er voor elke deelnemende wandelaar aan onze tocht een bijdrage worden gestort.

Waarom dit goed doel?

Als Wandelclub Scheldestappers Zingem hebben wij reeds met een grote delegatie de dodentocht gestapt ten voordele van Het Ventiel, ten einde deze organisatie naam bekendheid te bezorgen. Tijdens de voorbereiding van deze dodentocht hebben wij, als wandelclub, heel wat sympathie gekregen voor Het Ventiel. Maar zeker ook voor de buddy's en medewerkers . Daarom willen wij tijdens de warmste week ons steentje bijdragen.

Het Ventiel vzw

Jongdementie is een ingrijpende ziekte die mensen overvalt in de fleur van hun leven.Veel dingen lukken niet meer, mensen raken in een sociaal isolement.Dit willen we doorbreken met Het Ventiel.Wat vroeger alleen lukte, kan nu samen met een buddy.Samen iets doen, is ook leuker.Voor wat niet meer kan, komt iets nieuws in de plaats.Nadruk ligt op wat er wél nog kan.Het sociaal isolement wordt doorbroken. Mensen met jongdementie komen weer buiten en nemen deel aan het sociale leven samen met hun buddy.Het Ventiel biedt ook groepsactiviteiten aan.Warme contacten met lotgenoten zijn deugddoend en hartverwarmend. Buddy’s zijn geëngageerde vrijwilligers met een hart voor mensen met jongdementie.

Bekijk dit goed doel