Schaatsen for life

Ten voordele van DIERENASIEL DE LEIESTREEK

Voor 5,00 EUR krijg je tijdens een halfuur persoonlijk advies en schaatsles.

Dit op zaterdag 21 december en dit van 9u tot 12u. Wees allemaal welkom en steun het asielcentrum in Zwevegem.

Waarom dit goed doel?

Uit sympathie en uit liefde voor de vele dieren in onze maatschappij

DIERENASIEL DE LEIESTREEK

Objectieven:
Verloren dieren een tijdelijke verzorging geven.
Afgestane en verwaarloosde dieren opnemen en een nieuwe thuis bezorgen.
Inbeslaggenomen dieren verzorgen.
Non-euthanasie beleid.
Opsporing van verloren/gevonden dieren.
Begeleiden van nieuwe eigenaars.
Pleegouder-programma.
Volksgezondheid: beheersing zwerfkattenpopulatie.
Eerste opvang en verzorging uitheemse zoogdieren, vogels en in het wild levende dieren.
24/24 u bijstand gemeente en politie bij verloren dieren en bij problemen met dieren en eigenaars
Re-integratie probleemjongeren, langdurige werklozen, taakgestraften in het werkmilieu.
Educatieve en therapeutische bezoeken in scholen en bejaardentehuizen.

Bekijk dit goed doel