SAW warmt op deel II

Ten voordele van Huis Ter Leye

Docenten in het studiegebied Sociaal-agogisch werk (SAW) hebben een hart voor sociaal engagement. Ze steunen verschillende doelen door hun talenten boven te halen in de periode november-december 2019. We noemen de actie "SAW warmt op". Er worden verschillende initiatieven genomen zoals een Sing for life over de middag in het studiegebied met docenten en studenten, Croque monsieurs for life, Soep for life, een Avonddrink for life, Yogales for life,... samen willen we onze schouders zetten onder goede doelen omdat sociaal engagement werkt!

Waarom dit goed doel?

We zijn docenten van het studiegebied Sociaal-agogisch werk VIVES Kortrijk en we willen verschillende sociale initiatieven ruggensteunen. We doen dat dit jaar ook graag voor Huis Ter Leye.

Huis Ter Leye

Huis Ter Leye is een Centrum voor Integrale Gezinszorg. Het biedt veelzijdige ondersteuning aan kwetsbare gezinnen met focus op de ontwikkeling van het jonge kind. Als er een groot verschil is tussen wat een baby nodig heeft en wat de ouders de eerste 1000 dagen bieden, heeft dit een negatieve invloed op het latere leven van een baby. Kinderen hebben nood aan ‘warme relaties’.
CIG Huis Ter Leye uit Kortrijk ondersteunt gezinnen om die warme relaties te bieden. De investering om een baby een zo goed mogelijke start te geven brengt veel op.
De begeleidingstrajecten zijn op maat van elk gezin. Sommige gezinnen verblijven in ons centrum, bij anderen gaan we aan huis. Diverse thema’s komen aan bod in het traject. Denk maar aan ondersteuning bij zwangerschap en bevalling, de eerste stap zetten naar de kleuterklas, werk vinden en behouden, een geschikte woning zoeken, de zorg voor een kindje leren combineren met andere dagelijkse verantwoordelijkheden, netwerk uitbouwen en zo meer.

Bekijk dit goed doel