Runner for MIN

Ten voordele van Mensen In Nood Geel

Ikheb in 2019 1115 kilometer gelopen hebben, en iedereen kan mij daar voor sponsoren per kilometer voor een klein bedrag.
Sponsoren kan al vanaf 1 cent per kilometer.
Om zo met veel sponsors en een kleine moeite een mooi bedrag bijeen te lopen.

Voorlopig staat de teller op €500, maar daar kan nog meer bij.
Wil je nog sponsoren, dan kost 1 cent per kilometer je in totaal €11,15, 2 cent komt op €22,3, enz.
Stuur me via een PB een mailtje met je bedrag per kilometer en ik stuur het totaalbedrag en de rekeningnummer waarop gestort mag worden.

Bedankt!

Waarom dit goed doel?

Mensen die het minder goed hebben in de samenleving, wiens leven soms op de verkeerde rails terechtgekomen is kunnen bij MIN terecht. Niet enkel voor materiele steun maar ook begeleid naar de nodige instanties om de situatie te kunnen verbeteren om uiteindelijk de juiste trein te nemen en zelfstandig terug verder te kunnen.

Mensen In Nood Geel

MIN Geel is een groep van 13 vrijwilligers die zich bekommeren om het lot van kansarme gezinnen in Geel. Door huisbezoeken proberen we de situatie binnen een kansarm gezin te achterhalen en proberen we ook een vertrouwensband met dit gezin op te bouwen. Eens we zicht hebben op hun situatie, kunnen we hen doorverwijzen naar de bevoegde diensten en kunnen we hen ook materieel ondersteunen (meubels, electrische toestellen, ...). In onze tweedehands kledingwinkel kunnen zij kleding bekomen en op onze wekelijkse broodbedeling gratis brood. Via voedselbonnen zorgen we er ook voor dat ze regelmatig verse groenten en fruit kunnen aankopen. Omdat kinderen voor ons heel belangrijk zijn, hebben we ook een schoolpremie en een schoenenpremie.

Bekijk dit goed doel