Run for Hachiko

Ten voordele van HACHIKO

Op 6 december houden we in Park Casier van Waregem een heuse 'Run for Hachiko'.
Peuters, kleuters, lagere schoolkinderen, leerkrachten en ouders strekken de benen om zoveel mogelijk km te stappen of te lopen. De kinderen, leerkrachten en ouders laten zich sponsoren.
Er is die dag ook een koeken- en/of marsepeinverkoop.

Waarom dit goed doel?

In het vijfde leerjaar op onze school wordt er aandacht besteed aan deze organisatie via een aantal lesactiviteiten in de klas.
Vorig jaar kwam er ook iemand getuigen die zelf een hulphond heeft. De kinderen hadden hier voor heel wat interesse. Ook het feit dat het 25 000 euro kost, beseffen de leerlingen dat de hulp meer dan welkom is. En... dieren spreken de kinderen heel erg aan!

HACHIKO

Hachiko vzw verandert levens door hulphonden te schenken aan personen met een motorische beperking en meldhonden aan personen met epilepsie. Assistentiehonden worden speciaal opgeleid om taken uit te voeren die voor het baasje niet evident of zelfs onmogelijk geworden zijn. Een assistentiehond is echter zoveel meer dan enkel praktische hulp. Ze zijn een steun en toeverlaat, een beste vriend en een bliksemafleider van de beperking. Wat zijn taak ook wordt, elke assistentiehond stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zijn baasje. Een assistentiehond opent dus letterlijk én figuurlijk nieuwe deuren. Eén geplaatste assistentiehond die levenslang opgevolgd wordt, kost onze vereniging 25 000 euro. Omdat Hachiko niet wil dat de aanvrager van een assistentiehond een financiële drempel ervaart, schenken we onze honden gratis. Om dit te kunnen realiseren zijn we afhankelijk van giften en sponsoring.

Bekijk dit goed doel

Video's