Rospotjes voor Miralouisefonds

Ten voordele van MiraLouise Fonds

Op onze beide togen staat een "rospotje" voor kindjes met een moeilijke start. Schenk ze aan het Miralouise fonds.

Waarom dit goed doel?

Elk kind verdient te leven, ook al is het een moeilijke start….
Voor alle kindjes met een moeilijke start, te vroeg of met complicaties…
Voor alle ouders die plots, te vroeg mama en papa geworden zijn en hun baby meteen moeten loslaten en vertrouwen op de zorgen van het medische personeel van de dienst Neonatale Intensieve Zorgen in het AZ Sint-Jan te Brugge, vaak achterblijvend met verwarrende gevoelens, angst en veel vragen.
Het MiraLouise Fonds is van onschatbare waarde voor de dienst neonatologie want door dit fonds kunnen ze blijven investeren in de zorg voor kindjes met een moeilijke start.
Zo betaalt het fonds de kosten voor het gebruik van de MUG-helikopter en kunnen ze investeren in de nieuwste monitorsystemen, een simulatiepop voor opleidingen die ze geven in ziekenhuizen over gans België,…
Voor hen onze warme steun, ons “rospotje” op beide togen.
Help samen met ons om de zorg ‘warm’ te ondersteunen van deze kleine, dappere vechtertjes!

MiraLouise Fonds

Het MiraLouise Fonds wil financiële ondersteuning bieden aan projecten gefocust op de ontwikkeling van kinderen die problemen ondervonden hebben tijdens of vlak na de geboorte, en daardoor aan Cerebrale Parese lijden. De focus ligt sterk op preventie en neonatale zorg, maar ook projecten voor revalidatie, thuisbegeleiding, kinesitherapie, opvang en begeleiding in buitengewoon onderwijs of gespecialiseerde diensten komen in aanmerking. In eerste instantie wensen de stichters de dienst neonatologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende te steunen. Het MiraLouise Fonds is een onderdeel van de Koning Boudewijn Stichting. Meer info en onze projecten vindt u op www.miralouisefonds.be

Bekijk dit goed doel