Rospot voor ME/cvs

Ten voordele van ME-Vereniging vzw

Wil jij ons helpen om rospotten te verspreiden bij lokale winkeliers in Vlaanderen? Want alle kleine beetjes helpen om de ziekte ME/cvs op de kaart te zetten en geld op te halen!

De rospot kan je makkelijk zelf maken met een lege bus Pringleschips waarop je de afbeelding plakt. Je kan er ook kant en klaar afhalen in Gentbrugge. Mail naar info@12me.be dan mailen we je een afbeelding, infoflyer en stappenplan om zelf aan de slag te gaan.

Myalgische encefalomyelitis/ chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) is een chronische ziekte die extreme uitputting en cognitieve beperkingen veroorzaakt. De ziekte ontstaat gewoonlijk na een infectie en wordt vaak omschreven als een eeuwigdurende griep, één waar je zelfs na vele jaren niet van af geraakt.

In België lijden duizenden patiënten aan ME/CVS. De meerderheid is niet meer in staat een job uit te oefenen, een kwart is volledig huis-of bedgebonden. De oorzaak van ME/CVS is niet gekend en een curatieve behandeling is er niet.

Waarom dit goed doel?

De ME-vereniging is een patiëntenvereniging die opkomt voor personen met myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS), een aandoening die zwaar onderschat wordt.

De ME-vereniging zal de opbrengst van deze actie samen met 12ME vzw inzetten om de ernst van ME/CVS in België bij een breder publiek bekend te maken en wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte te ondersteunen.

ME-Vereniging vzw

In 1989 werd de ME-vereniging vzw opgestart met als doel de ziekte meer bekendheid te geven en het onderzoek naar de oorzaak en de gevolgen ervan te stimuleren. Al jaren onderhouden wij nauwe contacten met alle actoren in het veld om patiëntenbelangen nog beter te behartigen. Zo is het met de recente doorbraken in het buitenland nog belangrijker dat het wetenschappelijk onderzoek ook hier werkt aan een doeltreffende behandeling. Het geld dat we verzamelen zullen we gebruiken voor onderzoek naar ME in België door het opzetten van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van de bewustwording rond de ziekte. Op deze manier kunnen Belgische patiënten meedoen aan Europees onderzoek en krijgen we een beeld van het aantal ME patiënten in ons land.

Bekijk dit goed doel