Rospot for life

Ten voordele van Avalon vzw

In de winkel staat een pot, waarin de klanten hun wisselgeld kunnen deponeren.

Waarom dit goed doel?

Wanneer je samenleeft in je dorp met mensen met een beperking, zie je van dichtbij dat het leven minder evident is als je het leeft vanuit een rolstoel. Zij hebben veel hulp nodig en veel hulp kost veel geld.

Avalon vzw

Avalon vzw is een vergunde zorgaanbieder voor mensen met een beperking in Opstal - Buggenhout. 30 mensen kunnen bij ons residentieel verblijven, maar we hebben ook een dagbestedingsaanbod voor externe personen.

Omwille van hun fysieke beperkingen hebben de meeste bewoners hulp nodig bij allerlei activiteiten van het dagelijkse leven (opstaan, wassen, aankleden, drinken, eten, verplaatsing, ...) en het invullen van hun vrije tijd.

Avalon wil bewoners ook ondersteunen in het uitbouwen van hun eigen leven en hun sociaal netwerk.

Bekijk dit goed doel