Rospot CODA

Ten voordele van CODA

Alle rosse centjes die we niet nodig hebben komen in een spaarpotje.

Waarom dit goed doel?

Vermits we in onze apotheken vaak in contact komen met palliatieve patiënten. Weten wij dat een goede omkadering van deze patiënten erg belangrijk is. Daarom steunen wij graag dit doel.

CODA

CODA vzw staat in voor het aanbod van palliatieve zorg in alle settings (van thuiszorg en dagcentrum over opname in de palliatieve eenheid Coda Hospice tot rouwbegeleiding na een overlijden) in de regio Noorderkempen - Noord Antwerpen. Tevens staat het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen in voor de sensibilisatie van professionelen en het brede publiek, voor de harmonisering van de initiatieven palliatieve zorg in de regio en voor de aangepaste vorming van professionals.

Bekijk dit goed doel