Rommelmarkt

Ten voordele van Open Armen vzw

Verkoop van gebruikte materialen t.v.v. De Warmste Week.

Waarom dit goed doel?

Een actueel onderwerp waar elke generatie binnen de samenleving mee te maken kan hebben.
Ons WZC is gelegen in Halle, daarom willen we graag onze steun geven aan dit goed doel die opkomt voor degenen die het moeilijker hebben in onze stad.

Open Armen vzw

Open Armen is een vereniging waar armen het woord nemen in Halle die opkomt voor de belangen van mensen in armoede en hen vertegenwoordigt. Het is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar versterken en samen naar oplossingen zoeken om armoede en sociale uitsluiting de wereld uit te helpen.

Met de ervaringen van mensen in armoede formuleren we suggesties aan het beleid hoe het beter kan.

Het hoofddoel van onze vereniging is de bestrijding van kansarmoede in al zijn vormen en facetten. De armoede ervaringen van de groep staan hierbij steeds centraal.

Onze vereniging is echter ook veel meer dan dat:
“Het is een thuis, een plek waar je altijd terecht kan. Een plaats waar je je verhaal kan doen, een luisterend oor vindt, je het gevoel krijgt dat je er niet alleen voor staat en er een nieuwe wereld voor je opengaat. Het is een uitweg uit je zorgen en ook een informatie bron waar het gevoel van onwetendheid stilaan verdwijnt.” – Vrijwilliger bij Open armen

Bekijk dit goed doel