Rock Rai

Ten voordele van De Cocon, Jeugdhulp aan Huis vzw

Door omstandigheden werd Rai zijn geboortefeest uitgesteld tot het jaar waarin hij 7 werd. Onze zoon wilde er een muzikaal feest van maken. De naam Rock Rai was al snel een feit.
Samen met onze vrienden, stonden we op dit feest stil bij het geluk dat Rai bracht in ons leven. Het feest bestond enerzijds uit een zingevingsmoment, en anderzijds was er, net als op een echt festival, ook live muziek, voor en met de genodigden.
In de plaats van zelf kadootjes te krijgen, vroeg Rai aan de festivalgangers een gift voor een zelfgekozen goed doel. Omdat hij maar al te goed beseft dat niet iedereen in zo'n warm nest geboren is en met zoveel kansen het leven tegemoet treedt.
Op die manier bracht Rock Rai eigenlijk in alle opzichten een ode aan het leven.

Waarom dit goed doel?

We kozen bewust een goed doel in de dichte omgeving van waar we zelf wonen. Een goed doel dat zich inzet voor kinderen en jongeren die het niet zo goed hebben als wij, en hen kansen/mogelijkheden biedt.
Ze bieden jeugdhulp aan huis en acute crisisinterventie. Maar tevens hulp bij problematische leef- en opvoedingssituaties.
Daarnaast ondersteunen zij gezinnen financieel en/of materieel: bvb lidgeld sport/jeugdvereniging betalen, schooluitstap betalen, voeding kopen, pampers ...
We kozen voor dit doel, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen en jongeren kansen krijgen in het leven. En omdat we beseffen dat onze kinderen met hun gat in de boter gevallen zijn en we wat van dit geluk willen delen met anderen voor wie deelnemen aan het leven niet zo evident is.

De Cocon, Jeugdhulp aan Huis vzw

De Cocon, Jeugdhulp aan Huis is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg die hulpverlening aan huis verzorgt aan kinderen, jongeren en gezinnen die zich in een verontrustende leef- en/of opvoedingssituatie bevinden en waarbij welbevinden en/of veiligheid onduidelijk of in het gedrang is.
Een substantieel aantal begeleide gezinnen en jongeren bevinden zich onder de armoedegrens. Om de maatschappelijke participatie en de ontplooiingskansen van de kinderen en jongeren te vergroten, is af en toe een extra materiƫle en financiƫle steun nodig voor deze gezinnen. Dit kan gaan om voeding, het betalen van een schoolreis (zodat het kind kan meegaan), lidgeld bij een jeugdvereniging of sportclub, ... Graag doen we beroep hiervoor op jullie engagement!

Bekijk dit goed doel

Video's