RETT kroket en taartverkoop in de leraarskamer Ensorinstituut Oostende

Ten voordele van Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw

De leerlingen van onze hotelafdeling maken verse kaas- en garnaalkroketten. Collega's en omstaanders van onze school kunnen ze aankopen. Tot nu toe zijn er al meer dan 1800 kroketten besteld.

Taartverkoop in de leraarskamer Ensorinstituut Oostende.

Waarom dit goed doel?

Een collega van onze school (Ensorinstituut te Oostende) heeft deze zomer te horen gekregen dat hij ongeneselijk ziek is. Onze collega heeft een dochter die lijdt aan het rett syndroom. We willen onze collega een hart onder de riem steken door geld inzamelacties te doen voor RETT.

Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw

Stel je voor. Je geeft het leven aan een schat van een meisje. Ze groeit en bloeit tot ze, ergens tussen de 6 en de 18 maanden, ineens stilvalt, er zelfs op achteruit gaat. Er is genetisch iets fout, een ernstige geestelijke en lichamelijke handicap. Ze zal voor altijd volledig afhankelijk zijn van uw en andermans zorgen. Het Rett syndroom, een zeldzame neurologische stoornis veroorzaakt door een mutatie van het MECP2-gen op het X-chromosoom, komt bijna uitsluitend bij meisjes voor. De BRSV verenigt Rett gezinnen, verzamelt en verspreidt informatie over Rett, brengt mensen samen om elkaar te helpen en van elkaar te leren.

Bekijk dit goed doel

Video's