Residentie Brugse Vaart kerstrozenverkoop

Ten voordele van OBRA|BAKEN vzw

Wij verkopen kerstrozen in onze residentie t.v.v. vzw Obra Baken omdat wij met deze fantastische organisatie samenwerken en hopen zo ons steentje bij te dragen zodat de organisatie de kans heeft om verder uit te breiden. Kerstrozen bestellen kan van 18/11/19 t.e.m. 12/12/19. De bloemen kunnen opgehaald worden op 23 en 24 december.

Waarom dit goed doel?

Residentie Brugse Vaart is een woonzorgcentrum in Mariakerke. Wij werken samen met Obra Baken vzw om mensen met een beperking of een vermoeden ervan op vrijwillige basis en met de passende ondersteuning in onze residentie te laten meehelpen.

OBRA|BAKEN vzw

OBRA|BAKEN vzw ondersteunt mensen met een beperking en / of (minimaal) een vermoeden van een (arbeids-)beperking en/ of forensische problematiek. We ondersteunen op alle levensdomeinen waar ondersteuning nodig is (wonen, georganiseerde dagbesteding, werken, psychosociaal, ...) Onze begeleiders gaan aan huis of op pad samen met cliënten en cliënten die een aangepaste dagbesteding nodig hebben kunnen terecht op ons dagcentrum in Evergem.
We werken mee aan het woonproject voor mensen met een autismepspectrum stoornis (Convent 22).
Het forensische team van OBRA|BAKEN ondersteunt onder meer gedetineerden met een beperking in de vier gevangenissen van Oost Vlaanderen (Ontgrendeld), werkt aan preventie via het jongerenbegeleidingsproject 4hobo en nog veel meer...

Bekijk dit goed doel