Rekenen for life

Ten voordele van Eigen Thuis

In het Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde is er een groep cursisten die wekelijks in Machelen hun rekenvaardigheden komen bijschaven.

Deze groep werkt nu onder begeleiding van hun lesgever een project voor de warmste week uit. Ze kozen ervoor om koekjes te bakken voor het goede doel. Ze rekenen zelf uit hoeveel ingrediƫnten ze nodig hebben, hoeveel dit zal kosten, hoeveel een zakje koekjes mag kosten, ze leren rekenen met gewichten en inhoudsmaten,...

Kortom een uitgebreid project waarmee ze tijdens het inoefenen van rekenvaardigheden het goede doel steunen.

Waarom dit goed doel?

Wij hebben gekozen voor dit doel omdat een handicap iedereen kan overkomen. Iedereen kan de pech hebben om van de ene dag op de andere een fysieke beperking te krijgen. We vinden het daarom belangrijk om een doel met dit onderwerp te kiezen. We wilden graag een doel steunen dat in onze buurt ligt, dus was dit het ideale doel.

Eigen Thuis

De organisatie van vzw Eigen Thuis is erkend door het Vlaams Agentschap voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. De doelgroep waar wij ondersteuning aan bieden zijn personen met een fysieke beperking.
In de woonvoorzieningen wonen bewoners in een individuele studio. Via een oproepsysteem kunnen zij 24 op 24 u beroep doen op ADL-assistenten. Via dagondersteuning bieden wij zowel voor bewoners van de woonvoorziening als personen die thuis wonen op maat een zinvolle dagbesteding.

Vandaag staan we voor de uitdaging van een nieuwbouw waarin we maximaal onze waarden willen realiseren.

Bekijk dit goed doel